Slovensko arheološko društvo organizira v ponedeljek, 22. junija 2015, strokovno ekskurzijo v Požeško kotlino (Požega, Hrvatska), kjer trenutno na Kaptolu potekajo arheološke raziskave pod vodstvom dr. Hrvoja Potrebice. Ogled je posvečen predvsem najdiščem starejše železne dobe (Kaptol, Kagovac, Tunik), ogledali pa naj bi si tudi ostaline benediktinskega samostana iz 12. stoletja (na antični osnovi) na najdišču Rudine.

Čas poti v eno smer je ok. 4 ure (337 km),
stroški prevoza za 9 oseb: po osebi €.

Prijave na: sad@arheologija.si

Program

6.00
Odhod ispred Filozofske fakultete

10.00-10.30
Požega, Gradski muzej
Kaptol – ogled najdišča in izkopavanj
Kagovac – ogled najdišča
Tunik – ogled najdišča
Premor in hrana v gostilni Stari fenjeri (kod Pere)
Rudina – ogled najdišča

17.00 (najkasneje)
Odhod iz Požege

21.00 (najkasneje)
Prihod v Ljubljano
Po najdiščih vodi dr. Hrvoje Potrebica.

Tekom starejše železne dobe je v Požeški kotlini obstajala mreža manjših i večjih naselij, ki so bila povezana u enoten sistem z nekaj pomembnejšimi središči. O tomu priča trideset najdišč z najdbami iz tega časa. Manjša naselja se nahajajo v nižjem delu kotline, vsa pomembnejša naselja pa so utrjena gradišča na relativno visokih obronkih pogorja.

Kaptol, eponimno najdišče kaptolske skupine, ki pripada halštatskemu kulturnemu kompleksu, je bil dominantno središče čigar vpliv se je širil daleč izven Požeške kotline.

Tumuli in utrjeno naselje Kagovac v gozdu med vasema Vetovo in Lukač je drugo večje središče.

Nekropola z največjimi in doslej neraziskanimi tumuli se nahaja v vasi Tulnik in bo nedvomno v prihodnosti prinesla ključen vpogled v to obdobje v prostoru Požeške kotline.