Društvo z namenom obveščanja članstva o aktualnih dogodkih ter spremljanja in spodbujanja razvoja arheološke stroke izdaja periodične in monografske publikacije strokovnoznanstvenega in informativnega značaja.

Redno izdaja strokovno revijo Arheo, ki je namenjena objavi znanstvenih, strokovnih in informativnih vsebin s področja arheologije in z njo povezanih strok. Izhaja enkrat letno v slovenskem jeziku.

Enkrat letno izide tudi knjiga povzetkov z rednega letnega strokovnega srečanja Slovenskega arheološkega društva Arheologija v letu.

Društvo širi poznavanje arheologije med širšo javnostjo tudi s spletnim portalom Arheoportal (arheoportal.si). Portal deluje kot osrednji vir informacij in aktualnega dogajanja v arheologiji. Člani društva skrbijo za objavo aktualnih novic in napovednika dogodkov.