Priznanje SAD za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije Juretu Kusetiču, red. prof. dr. Petru Kosu, Andreji Breznik in Marku Stokinu za knjigo Claustra Alpium Iuliarum – med raziskovanjem in upravljanjem.

Knjiga Claustra Alpium Iuliarum – med raziskovanjem in upravljanjem je izšla leta 2014 v založništvu Inštituta Ivan Michler, zavoda za zgodovino prostora. V njej avtorji celovito predstavljajo enega najvidnejših arheoloških spomenikov antične dobe na ozemlju Slovenije. Poleg ugotovitev starejših, že objavljenih raziskav in študij so v knjigi predstavljeni rezultati novejših terenskih rekognosciranj in analiz aerofotografij, lidarskih idr. prostorskih podatkov, s pomočjo katerih je bilo v zadnjih letih odkritih nekaj novih odsekov tega zapornega sistema. Knjiga je pregledno zasnovana in bogato opremljena z ilustrativnim gradivom, ki tako strokovnjaku kakor laičnemu bralcu omogoča nazoren in natančen vpogled v prostorsko umestitev, obrambno-komunikacijsko logiko, konstrukcijo in nekdanji izgled utrdb.

Delo je sicer klasificirano kot znanstvena monografija, vendar obenem ustreza tudi oznakam strokovno in poljudno. S tem orje ledino in odpira povezave med arheologijo in različnimi javnostmi na pionirski način. Mojstrsko nas vodi po ostankih antičnih zapor, skozi njihovo zgodovino in jih umešča v naš vsakdan kot spomenik, ki je dejavnik razvoja. Taka vsestranskost je izjemna, dragocena in pomembna, saj pokaže celoten lok smisla arheološkega dela od izkopavanj, preko objav in predstavitve najdb do umestitve rezultatov arheološkega dela v zavest javnosti.

Posebej velja opozoriti na odločilno vlogo, ki jo je pri nastanku in oblikovanju knjige odigral urednik in avtor Jure Kusetič. Knjiga je dosežek njegove navdahnjene in nadarjene mladostne zagnanosti. V razmerah, ko se je mladim vse težje uveljavljati v poklicnem življenju, je takšno iskreno prizadevanje, ki kljubuje oviram in vsesplošni apatiji ter požrtvovalno išče pot do cilja, vredno vse pozornosti in priznanja.