prejemniki nagrade, priznanj in zahvalne listine

Podelitev nagrade, priznanj in zahvalne listine Slovenskega arheološkega društva 2014 bo potekala na (Ta veseli) Dan kulture v sredo, 3. 12. 2014 v prostorih Galerije spomeniškovarstvenega centra, s pričetkom ob 13.00. Istega dne bo v Cankarjevem domu ob 18.00 potekalo predavanje dr. Milana Sagadina Arheološka preteklost prestolnice Kranj.

Fotogalerija