Slovensko arheološko društvo organizira mednarodno konferenco Karakterizacija/Biografija krajine – Landscape Characterisation/Biography v petek, 28. 11. 2014, s pričetkom ob 9.00, v predavalnici Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana.

Spoštovani,

Slovensko arheološko društvo organizira v petek, 28. 11. 2014, s pričetkom ob 9.00, v predavalnici Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana, mednarodno konferenco

Karakterizacija/Biografija krajine – Landscape Characterisation/Biography

Program konference obsega naslednje predavatelje oz. predavanja:

Božidar Slapšak (FF Ljubljana)
A nostalgic voyage and characterization of ancient urban landscape

Predrag Novaković (FF Ljubljana)
Evolution of Landscape in Slovene Archaeology

Nataša Bratina Jurkovič (MOP, Agencija za okolje)
Evropska konvencija o krajini in izvajanje te konvencije v Sloveniji

Dominic Powesland (The Landscape Research Centre, Yedingham, Yorkshire)
Research in the real world or Theory in the unreal World

Oscar Aldred (Newcastle University)
The challenges and responsibilities of acting and thinking landscape

Dimitrij Mlekuž (FF Ljubljana)
Dealing with messy landscapes

Prisrčno vabljeni!