Izobraževalno srečanje.

Torek, 18. 12. 2012, od 9.00 do 15.30, sejna soba ZVKDS, Metelkova 6, Ljubljana.

Drage kolegice in kolegi,

Slovensko arheološko društvoprireja na pobudo članstva izobraževalno srečanje

INTEGRACIJA NEINVAZIVNIH POSTOPKOV V PREVENTIVNI ARHEOLOGIJI,

ki bo v torek, 18. 12. 2012, od 9.00 do 15.30 potekalo v Sejni sobi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije na Metelkovi 6 v Ljubljani.

Program srečanja