Spoštovane članice in člani Slovenskega arheološkega društva!

Najprej iskreno upam, da ste v okoliščinah, ko se moramo prilagajati razmeram, ki jih narekujejo ukrepi zoper COVID-19, ohranili zdravje in uspeli čim bolj nemoteno ter uspešno živeti in delati.

Zaradi znanih razlogov je tudi Slovensko arheološko društvo od marca tega leta moralo odpovedati vrsto načrtovanih aktivnosti, predvsem pa naša srečanja, predstavitev rezultatov iz preteklega leta in redno letno skupščino SAD. Po sklepu Ministrstva za kulturo, je bilo z aprilom tudi interventno zamrznjeno financiranje društev, kar je še dodatno otežilo naše delovanje. Upamo, da bo ta ukrep kmalu preklican.

Ker ne želimo, da bi prišlo do daljše prekinitve društvenih dejavnosti, vas želimo na kratko obvestiti o načrtih SAD za prihajajočo jesen in zimo, za katere srčno upamo, da jih bomo lahko izvedli na običajen način.

Načrt

  1. Tisk članskih izkaznic za leto 2020 je previden v septembru. Iskaznice boste prejeli po pošti.
  2. 36 številko Arhea, ki je izšla tik pred nastopom ukrepov marca 2020, bomo v tekočem mesecu poslali po pošti vsem članom. Sicer je ta številka že nekaj časa dostopna na spletni strani SAD. V pripravi je že naslednja 37. številka, ki bo predvidoma izšla proti koncu leta 2020.
  3. Srečanje Arheologija v letu 2019, redna letna skupščina SAD in podelitev nagrad in priznanj SAD bomo organizirali hkrati, predvidoma novembra 2020. Dogodek bo trajal 2 dni in bo organiziran v Ljubljani. Predvidevamo, da bomo na Skupščini SAD lahko sprejeli tudi določene spremembe pravil društva, ki jih bomo predhodno dali v javno obravnavo.
  4. Projekt predstavitve slovenske arheologije v sklopu predstavitve arheologij EU v Arheološkem muzeju v Zagrebu, načrtovan za konec junija 2020, je bil odpovedan zaradi potresa, v katerem je bil muzej precej poškodovan. Obstaja možnost, da bo t.i. dan slovenske arheologije v Zagrebu izveden naslednje leto. Upamo, da bo zagrebškim kolegom uspelo hitro sanirati posledice potresa.
  5. Do konca leta predvidevamo izvedbo vsaj še ene okrogle mize oz. strokovnega posveta.

Čeprav upamo, da bomo lahko naša srečanja izvedli “v živo”, se okoliščine lahko precej hitro spremenijo. Vsekakor ne bomo odpovedovali dogodkov, temveč jih bomo skušali izvesti na drugačen način, zelo verjetno preko spleta. Zavedamo se, da taka srečanja ne morejo nadomestiti pravih osebnih stikov, a vendarle vsaj malo pripomorejo k ohranjanju normalnosti in delovanja našega društva.

Ker je Ministrstvo za kulturo začasno zaustavilo financiranje SAD (MK financira ca. 70% našega programa), lahko društvo v trenutni situaciji posluje samo s sredstvi iz lastnih prihodkov (članarin). Življenje v okoliščinah korone se je odrazilo tudi na manjšem število vplačanih članarin. Zato iskreno pozivam vse, ki še niste uspeli poravnati članarine za leto 2020, da to storite. Navodila so na spletnih straneh SAD.

Lep pozdrav vsem in da se čimprej sestanemo v živo.

dr. Predrag Novaković
Predsednik SAD