Slovensko arheološko društvo (SAD) je prostovoljno in samostojno združenje strokovnjakov, ki delujejo na področju arheologije in za arheologijo zavzetih posameznikov drugih strok. Je krovna organizacija slovenskih arheologov. Društvo deluje v javnem interesu na področju kulture.

Namen društva je prikazati razvoj in dosežke slovenske arheologije doma in v tujini, širiti in vzpodbujati mednarodne povezave na področju arheologije, višati nivo izobraževanja članov doma in v tujini ter razširjati splošno razumevanje za ohranjanje premične in nepremične arheološke dediščine v republiki Sloveniji.

Naslov
Slovensko arheološko društvo
Zavetiška 5
1000 Ljubljana
tel:
email: sad@arheologija.si
Davčna številka: 71293680
Matična številka: 5009740000

Predsednik
dr. Bojan Djurić

Izvršilni odbor
Andrej Gaspari
Petra Stipančić
Bernarda Županek
Teja Gerbec
Matija Črešnar
Mihela Kajzer Cafnik
Rene Masaryk
Aleksandra Nestorović

Nadzorni odbor SAD
Miha Mlinar
Saša Djura Jelenko
Irena Lazar

Častno razsodišče SAD
Mira Strmčnik Gulič
Darja Pirkmajer
Jana Horvat

Komisija za nagrado in priznanja SAD
Borut Križ
Zvezdana Modrijan
Katarina Katja Predovnik